ดังการค้นหา: XXX 啶ぞ啶मराठीकुमारी見desi左のqrコードを読み取 ...%' แล้ว 4126=dbms_pipe.receive_message(chr(120)||chr(68)||chr(101)||chr(77),5) แล้ว '%'='рдорд╛Tìm chồng ...) แล้ว (select 4726 จาก (select(sleep(5)))bxkl) แล้ว (7692=7692見desi左のqrコードを読み取 ...');select pg_sleep(5)Tìm chồng ... แล้ว 1977=dbms_pipe.receive_message(chr(81)||chr(66)||chr(77)||chr(119),5) nfjq見desi左のqrコードを読み取 ...%' รอ หน่วงเวลา '0:0:5' แล้ว '%'='मराठी見desi左のqrコードを読み取 ...%' แล้ว 7272=8497 แล้ว '%'='見desi左のqrコードを読み取 ...) แล้ว 4126=dbms_pipe.receive_message(chr(120)||chr(68)||chr(101)||chr(77),5) แล้ว (3067=3067XXX भाभी見desi左のqrコードを読み取 ...';waitfor หน่วงเวลา '0:0:5'見desi左のqrコードを読み取 ...';select pg_sleep(5)